Mbështetje për Komitetin Evropian për Rezistencën ndaj Monolingualism                              –

Pdf Verzija :

Mbështetje për Komitetin Evropian për Rezistencën ndaj Monolingualism

Dovnload doc versija :

SH – JU LUTEMI FIRMOSNI PETICIONIN TONË

——————-

Objektivat : Kursimi i gjuhëve tona evropiane dhe mënyrave të të menduarit që ato përçojnë, gjithnjë e më të kërcënuar nga monolingualizmi dhe konceptet juridike dhe të tjera që ky monolingualizëm imponon tek ne, në të gjitha fushat, në Bashkimin Evropian

Mjetet :

  • Refuzimi i këtij monolingualizmi;

 – Kthimi në tregjuhësi « fleksibël » bazuar në gjuhët e punës të Komisionit (gjermanisht, anglisht, frëngjisht), ose më përgjithësisht në 2 gjuhë plus 1 (atë të folësit) dhe kështu:  – Vlerësimi i parë i gjuhës amtare të folësit, si mënyra më e mirë për të shprehur mendimin e tij.

——————-

ICEO ka bërë fushatë për ca kohë kundër përgjithësimit të njëgjuhësisë, e cila gjithnjë e më shumë po imponohet nga ne brenda Bashkimit Evropian dhe në funksionimin e organeve të saj administrative në dëm të gjuhëve të tjera.

Përtej kësaj, ky monolingualizëm përhapet në shtyp, në botën e argëtimit dhe reklamimit, sepse bashkohet atje një snobëri të caktuar, ndonjëherë kundër kuptimit të gjuhës origjinale, por edhe në kompani dhe tani në  universiteti  Me këtë, ne duam të na bindin se ekziston vetëm një gjuhë e aftë të thotë gjithçka dhe të bart në mënyrë të saktë shkëmbimet ndërkombëtare;  që të jesh i suksesshëm në biznes ose të botohet kur dikush është studiues shkencor, ai domosdoshmërisht duhet të bëhet në një dhe të njëjtën gjuhë universale, duke përjashtuar në mënyrë sistematike të tjerët.

Kjo është bërë në mënyrë të hapur ose tinëzare pavarësisht nga shpalljet në parim në favor të shumëgjuhësisë, e cila është politika zyrtare e Unionit.

Të gjithë mund të shohin që Evropa dhe autoritetet tona kombëtare po na shtyjnë të përgjithësojmë mësimin dhe praktikën e gjuhës angleze në dëm të gjuhëve të tjera evropiane, duke përfshirë nga shkolla fillore në kopshtin e fëmijëve.  Për më tepër, në shkëmbimet brenda-evropiane, ku anglishtja u imponohet të gjitha vendeve anëtare si gjuhë e vetme e programeve dhe projekteve të financuara nga Brukseli, duke i shtyrë kështu të rinjtë të studiojnë dhe praktikojnë vetëm atë gjuhë.

ICEO, me mbështetjen e VDS (Verein Deutsche Sprachee.v.) në Gjermani, filloi një fushatë me Parlamentin Evropian në mënyrë që të miratojë një rezolutë, të marrë në bazë të draftit që kemi hartuar, duke kërkuar Komisionin dhe atë  shërbime për të respektuar praktikën e tregjuhësisë:

  • ose rreth tre ‘drejtimeve’ dhe gjuhëve të punës që ajo vetë i kishte adoptuar por që i harron gjithnjë e më shpesh,
  • qoftë në bazë të njërës prej këtyre 3 gjuhëve dhe një tjetër të gjuhëve zyrtare të Unionit, aq e rëndësishme për rastin, më shumë se ajo e folë

Në të vërtetë, ne e kemi shtrirë këtë koncept të trilingualizmit në atë të « trilingualizmit fleksibël », së pari duke shtruar gjuhën amtare të folësit, si një mjet për shprehjen më të mirë të mendimit të tij, përpara përhapjes së tij në dy gjuhë të tjera evropiane,  duke përfshirë të paktën njërën nga tre gjuhët e punës të Komisionit dhe një tjetër në opsionin e tij, të rëndësishme për temën e ndërhyrjes.

Ky projekt – dhe fushata që kemi filluar – bazohet në dy dokumente :

  • Një projekt rezolutë për respektimin e tregjuhësisë nga Komisioni dhe shërbimet e tij rreth tre gjuhëve kryesore,
  • Një dokument demonstrues për zbatimin e këtij trilingualizmi në rrethana të ndryshme, me shembuj mbështetës,

Ne besojmë se ky propozim përbën një afat të mesëm të arsyeshëm midis një monolingualism reduktues dhe një shumëgjuhësi teorike, nuk respektohet sepse është shumë i kushtueshëm dhe i cili imponohet me ligj vetëm në Parlamentin Evropian dhe më vete, sepse përfaqëson popujt  të Unionit.

Duke vepruar kështu, ne padyshim nuk kishim ndonjë armiqësi të veçantë kundër vetë anglishtes, një gjuhë kombëtare dhe kulturore si të tjerët dhe po aq të respektueshëm sa e tillë.  Ne gjithashtu nuk kemi asgjë kundër anglezëve dhe kombeve britanike që kanë shënuar historinë botërore.

Ne kemi vetëm disa kundër përgjithësimit të një gjuhe të vetme në shkëmbimet brenda-evropiane, e cila në fakt zhvlerëson gjuhët e tjera dhe kontribuon në një afat të gjatë në varfërimin, madje edhe në zhdukjen e diversitetit gjuhësor dhe kulturor që formon trashëgiminë.  pasuria e përbashkët dhe pasuria e veçantë e civilizimit tonë evropian, një në larminë e tij.

Ne gjithashtu konsiderojmë se, në nivelin ndërkombëtar, kjo praktikë e bën Evropën të humbasë këtë avantazh të madh për të qenë në gjendje, kudo në botë, të përdorë të paktën një nga gjuhët e saj kryesore me shumicën e bashkëbiseduesve të saj, duke  duke lënë zgjedhjen, pa imponuar një të vetëm mbi to.

Për t’i bërë më të njohur propozimet e ICEO për eurodeputetët dhe zyrtarët e zgjedhur nga parlamentet e ndryshme kombëtare, ne dëshirojmë t’i ftojmë të gjithë ata që refuzojnë monolingualizmin të anëtarësohen në Komitetin Evropian për Rezistencën ndaj Njëgjuhësisë, të cilën ne kemi krijuar përkohësisht nën maskën e  ICEO.

Ne gjithashtu bëjmë thirrje për të gjithë personalitetet, të gjitha shoqatat, sindikatat, mësuesit e interesuar për mbrojtjen e larmisë gjuhësore që e bën pasurinë e trashëgimisë evropiane në mënyrë që ata ta përcjellin fushatën tonë sa më gjerësisht të jetë e mundur.

Ne do të jemi veçanërisht të nderuar nëse do të pranonit të na bashkoheni në autorizimin për të shprehur mbështetjen tuaj.