Поддръжка на Европейския комитет срещу устойчивостта на едноезичието

Версия PDF:

Поддръжка на Европейския комитет срещу устойчивостта на едноезичието

Версия Doc по интернет

BU- Подпишете вашата петицияdocx

———————

Цели:

Да се спасят европейските ни езици, модата на мнения, които циркулират все повече, юридическите понятия  и други, които това едноезичие ни налага във всички области на Европейския  съюз.

Средства:

  • Отказ от Едноезичието
  • Връщане към гъвкаво Триезичие основано на работните езици на комиисята /Немски, английски, френски/ или главно на 2 езика плюс 1 /този на говорителя/  и също:
  • Определяне /валоризиране/ на майчиния език на говорителя като най-добро средство за изразяване на мисълта.

От известно време ICEO води кампания срещу генерализирането на едноезичието, което ни се налага все-повече и повече вътре в Европейския съюз, както и при функциониренето на административните инстанции в ущърб на другите езици.

Освен това, едноезичието се разпространява в пресата, в света на спектакъла, понеже там се достига известен снобизъм, понякога в смислово противоречие на оригиналния език , но също и в предприятията и в университетите. С това искат да ни убедят, че само един език е способен да каже всичко и да доведе до коректни международни общувания; че за да бъде успешен в бизнеса и да бъде публикуван когато е научен сътрудник е необходимо да го направи само на един единствен универсален език изключвайки другите.

Това се прави открито по лукав  начин въпреки обявяването /прокламациите/ по принцип в полза на многоезичието, каквато е официалната политика на Съюза.

Всички могат да установят както Европа така и нашите национални власти ни тласкат към утвърждаване както на образованието така и практиката да са на английски език в ущърб на другите европейски езици дори в началното училище и детската градина. Още повече, че на всички страни членки на съюза се налага от Брюксел английския език като единствен език в програмите и финансовите проекти стимулирайки младежта да изучава и практикува само този език.

ICEO с поддръжката на VDS (Verein Deutsche Sprache e.V.) в Германия лансира кампания да приеме резолюция, взета на базата на проекта, който редактирахме, изискваща Комисята и службите й да спазват практиката на триезичието :

– да бъде на трите езика като главна цел, което тя въприе, но все по-често забравя.

– да бъде на един от тези три езика и един от официалните езици на съюза освен този на говорителя.

В действителност разширихме понятието триезичие до това на „гъвкаво триезичие” поставяйки най-напред майчиния  език на говорителя като средство за най-добро изразяване на мисълта преди разпространяването на другите два европейски езика, от които поне един от трите работни езика на Комисията и един друг по негов избор уместен с обекта на участието му.

Този проект  и кампанията, която лансирахме се основава на два документа:

  • Проект на резолюция за респект на триезичието от Комиисята и службите й на трите основни главни езика,
  • Показен документ за практикуване на триезичието в различни обстоятелства   примери за поддръжка.

Считаме, че това предложение представлява разумно средство между съкрашаващото едноезичие и теоретично мултиезичие нереспектиращо защото е много скъпо и което се налага легитимно /законно/ само в Европейския парламент защото представя народите на съюза.

Правейки това ние разбира се не сме враждебни спрямо самия английски език  национален  и културен както останалите езици също за респект като такъв. Ние нямаме нищо против англичаните и британските нации, което са маркирали световната история.

Ние сме само против генерализирането на един единствен език, което намалява значението на другите и дори води до обедняването и дори изчезването на езиковото и културно разнообразие, които формират общото наследство и особеното богатство на европейската цивилизация единна в своето разнообразие.

Считаме в международен мащаб, че тази практика ще доведе Европа да загуби своето предимство и влияние навсякъде по света, използването на един от трите големи езика от събеседниците оставяйки им избор без да им се налага само един.

За по-добро запознаване на евродепутатите и избраните от различни  национални парламенти с предложенията на ICEO  ние искаме да поканим всички които отказват едноезичието и  се присъединят към Европейския  комитет на съпротива срещу Едноезичието, който създадохме временно под шапката на ICEO.

Ние се обръщаме към всички личности,  към всички асоциации, синдикати, преподаватели, засегнати от защитата на езиковото разнообразие, което прави богатството на европейското наследство  за да бъде кампанията ни най-широко възможна.

Бихме били особено почетени  ако вие приемате  и се присъедините към нашия проект  разрешавайки ни да направим отчет на поддръжката ви.

[2020.01.13]

ICEO  = Institut de Coopération avec l’Europe Orientale.