Să sprijinim Comitetul European de Rezistență la Monolingvism

Versiune Pdf :

Să sprijinim Comitetul European de Rezistență la Monolingvism

Versiune doc descărcabilă :

RO – SEMNEAZĂ PETIȚIA NOASTRĂ

———————

Obiective: De a salva limbile noastre din Europa și modul de gândire pe care le transmit, din ce în ce mai amenințate de monolingvismul dominant și de conceptele juridice sau alții, pe care acest monolingvism ne impune, în toate domeniile, în Uniunea Europeană.

Modalități: – Refuzarea acestui monolingvism;

– Revenirea la un trilingvism “flexibil“

– bazat pe 3 limbi, limbile de lucru ale Comisiei Europene (germană, engleză, franceză) sau, în general, bazat pe 2 limbi +1 (limba maternă a vorbitorului),

– obținând astfel utilizarea prioritară a limbii materne a vorbitorului, ca cel mai bun mod de exprimare a gândirii sale.

——————–

ICEO a inițiat relativ recent o campanie de combatere a generalizării europene a monolingvismului care ne este impus din exterior, tot mai mult, în cadrul Uniunii Europene și în funcționarea organelor sale administrative, în detrimentul altor limbi europene.

Se constată în ultimii ani că monolingvismul bazat pe limba engleză devine tot mai vizibil în toată Europa, mai ales în mass-media, în lumea divertismentului și în publicitate (pentru că aici acesta a întâlnit un anumit snobism, chiar dacă, uneori, semnificația transmisă în engleză este opusă celei existente în limba originală!). Acest monolingvism englez pătrunde acum tot mai evident în intreprinderi și universități…

Din aceste nedorite “evoluții” rezultă că “cineva” ar dori să ne convingă de faptul că ar exista doar o singură limbă capabilă să spună totul și care să permită schimburi internaționale corecte; că, pentru a fi performant în afaceri sau pentru a fi publicat în calitate de cercetător științific, trebuie să te manifești în mod necesar într-o singură limbă universală, engleza, excluzând astfel sistematic toate celelalte limbi europene.

De remarcat că această “evoluție” se produce în mod deschis sau disimulat, în opoziție cu declarațiile publice politicianiste privind respectarea principiului plurilingvismului – principiu ce ar fi trebuit aplicat în politica oficială a Uniunii Europene.

Oricine poate constata că, atât organismele europene cât și autoritățile naționale proprii, exercită presiuni pentru a se generaliza predarea și practica limbii engleze în detrimentul altor limbi europene, inclusiv în școlile primare și în grădinițe. Mai mult, în cadrul comerțului intra-european, limba engleza este astăzi impusă tuturor țărilor membre ca fiind limba unică a programelor și proiectelor finanțate de Bruxelles, ceea ce face ca tinerii europeni să studieze și să practice doar limba engleză.

Asociația franceză ICEO, cu sprijinul asociației germane VDS (Verein Deutsche Sprache), a lansat o campanie pe lângă Parlamentul European, pentru ca acesta să adopte o rezoluție, pe baza proiectului nostru, solicitând Comisiei Europene și serviciilor sale să respecte practica trilingvismului:

           – fie în jurul celor trei limbi de lucru pe care ea însăși le-a adoptat (engleză-franceză-germană) dar pe care ea le uită ​​din ce în ce mai des,

           – fie pe baza a 1 dintre aceste 3 limbi, plus a uneia dintre celelalte limbi oficiale ale Uniunii Europene (atunci când este mai relevant pentru subiectul tratat),

           – a treia fiind limba vorbitorului.

În consecință, noi am extins trilingvismul la conceptul trilingvism flexibil“, punând în evidență mai întâi limba maternă a vorbitorului, ca mijloc de exprimare optimă a gândirii sale, urmată de difuzarea aceluiași mesaj în 2 alte limbi europene, dintre care cel puțin una este o limbă de lucru a Comisiei Europene și a treia este aleasă de vorbitor, ca fiind pertinentă pentru obiectul intervenției sale.

Acest proiect – și campania lansată în legătură cu el – se bazează pe două documente:

  • Un proiect de rezoluție privind respectarea trilingvismului de către Comisia Europeană și serviciile sale, în jurul celor trei limbi de lucru din UE (engleză-franceză-germană),
  • Un document demonstrativ privind punerea în aplicare a acestui trilingvism în diferite circumstanțe, cu exemple de aplicare.

Considerăm că această propunere reprezintă o tranzacție rezonabilă – pe termen mediu – între monolingvismul reductor și multilingvismul teoretic care nu este respectat (deoarece este prea costisitor) și care se impune în mod legitim doar în cadrul Parlamentului European, (pentru că acesta reprezintă popoarele Uniunii Europene).

Menționăm că această propunere nu se bazează pe ostilitatea noastră deosebită față de limba engleză, o limbă națională și de cultură ca alte limbi și care este, în acest sens, la fel de respectabilă. Declarăm, de asemenea, că nu avem nimic împotriva englezilor și a celorlalte națiuni britanice care au marcat istoria mondială.

Noi suntem doar împotriva generalizării unei limbi unice în schimburile intra-europene, situație care, de fapt, devalorizează alte limbi și, în cele din urmă, contribuie la reducerea până la dispariție a diversității lingvistice și culturale care formează patrimoniul comun și bogăția specială a civilizației noastre europene, unică prin diversitatea sa.

Considerăm de asemenea că, pe plan internațional, această practică face ca europenii să piardă acest mare avantaj de-a fi capabil să utilizeze, oriunde în lume, cel puțin una dintre limbile europene majore, în relația cu cei mai mulți interlocutori lăsând acestora libera opțiune pentru o limbă sau alta, fără a impune vreuna.

Pentru a putea face mai bine cunoscute propunerile asociației ICEO deputaților și reprezentanților aleși ai diferitelor parlamente naționale, dorim să invităm pe toți cei care refuză monolingvismul să se alăture Comitetului European de Rezistență la Monolingvism pe care l-am creat în cadrul asociației ICEO.

Apelăm, de asemenea, la toate personalitățile, asociațiile, sindicatele, profesorii și cercetătorii științifici interesați de protejarea diversității lingvistice ce reprezintă bogăția patrimoniului european, cu rugămintea de-a face cunoscută campania noastra în mod cât mai larg posibil.

Vom fi deosebit de onorați dacă veți fi de acord să vă alăturați demersului nostru de promovare a conceptului « trilingvism flexibil »  (bazat pe utilizarea prioritară a limbii materne a vorbitorului), permițându-ne să vă adăugăm numele-prenumele pe lista susținătorilor noștri.

 

[2019.05.20]